SVARBŪS PRANEŠIMAI:

WA patvirtintas leistinos sportinės avalynės sąrašas

Lietuvos jaunučių čempionatas (Druskininkai, 06 14-15): patikslinta programa, dalyvių sąrašas 

Petras Vytautas SANTACKAS (1938-2016)
2016-03-31

Kovo 31 d. mirė žymus mokytojas, sportininkas, treneris, sporto organizatorius

Petras Vytautas SANTACKAS

Petras Vytautas Santackas gimė 1938 m. kovo 11 d. Eigirdonyse  (Butrimonių vlsč., Alytaus apskr.).Lietuvos respublikinės kategorijos teisėjas (1970), nusipelnęs treneris (1980), nusipelnęs kūno kultūros ir sporto darbuotojas (1988). 1961 baigė VVPI. 1961-62 Alytaus rj. Butrimonių vid. m‑los, 1962-66 Vilkaviškio rj. Virbalio vid. m‑los fizinio auklėjimo, žmogaus anatomijos ir fiziologijos mokytojas, 1966-67 Vilniaus 16 vid. m‑los fizinio auklėjimo mokyojas, 1967-72 Vilniaus aukštojo sportinio meistriškumo m‑los mokymo dalies vedėjas, lengvosios atletikos treneris, 1972-91 šios m‑los, nuo 1977 ir šioje m‑loje įsteigto Olimpinio rezervo centro direktorius.

1994-95 V PLSŽ organizacinio komiteto darbo grupės vadovo pavaduotojas, 1996 KKSD, 1997 II Baltijos jūros šalių sporto žaidynių organizacinio komiteto, 1998 Valstybinės respublikinės sporto renginių valdybos organizacinio darbo vyr. specialistas, 1999 KKSD vyresn. inspektorius, 1999-2002 Lietuvos neolimpinio komiteto generalinis sekretorius, nuo 2002 Lietuvos sporto federacijų sąjungos Lietuvos kompleksinių sporto renginių organizavimo ir vykdymo specialistas. Vilniaus miesto sporto m‑lų direktorių tarybos pirmininkas (1980-91). LTOK narys (1988-2008), garbės narys (nuo 2008), LOA narys (nuo 2011).

Tarptautinių lengvosios atletikos varžybų tarp VDR, Lenkijos LR ir SSRS rinktinių vyr. teisėjo pavaduotojas (1978). Jo vadovaujama Vilniaus aukštojo sportinio meistriškumo m‑la aktyviai bendradarbiavo su VVPI, įkūrė jungtinę sportinės veiklos moksliniotyrimo laboratoriją, sportininkų reabilitacijos centrą, rūpinosi reikiama moksline įranga ir aparatūra, subūrė sporto mokslo ir sporto medicinos specialistų grupę; m‑loje sporto treniruotės programas plėtojo ir tobulino įsteigtos lengvosios atletikos, slidinėjimo, plaukimo, krepšinio ir irklavimo sporto šakų kompleksinės mokslinės grupės, kurioms vadovavo žymūs sporto mokslo specialistai (P. Karoblis, J. Skernevičius, J. Jankauskas, A. J. Juozaitis, V. Kuklys).

Jo vadovavimo laikotarpiu Vilniaus aukštojo sportinio meistriškumo m‑los sportininkai pasiekė svarių laimėjimų olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, kt. svarbiose tarptautinėse varžybose. Žymiausi m‑los ugdytiniai: V. Česiūnas, A. Vieta, V. Truškinas, A. Korolkovas, P. Šurskas (baidarių ir kanojų irklavimas), D. Pozniakas (boksas), R. Baltutytė, V. Cesiūnaitė, F. Kaleinikova (irklavimas), A. Jankūnaitė-Rupšienė, V. Šulskytė-Beselienė, V. Tuomaitė, L. Vinčaitė, R. Šidlauskaitė, Z. Bareikytė (krepšinis), V. Turla, A. Treinytė (kulkinis šaudymas), R. Valiulis, N. Sabaitė-Razienė, L. Baikauskaitė, R. Čistiakova (lengvoji atletika), R. Žulpa, R. Mažuolis, A. Juozaitis (plaukimas), D. Gudzinevičiūtė, V. Marcinkevičiūtė (skrendančių taikinių šaudymas), V. Vencienė (slidinėjimas), L. Balaišytė (stalo tenisas).

KKSK 1 laipsnio medalis Už aukštus sportinius pasiekimus (1985), medalis Už nuopelnus Tarybų Lietuvos sportui (1988), KKSD medaliaiUž nuopelnus Lietuvos sportui (1998, aukso – 2003), Sporto garbės komandoro ženklas (2008), LTOK Olimpinė žvaigždė (2003), LTOK dešimtmečio medalis (2008), LTOK Prezidento šventinis raštas Charta Solemnis (2008), Lietuvos neolimpinio k‑to medalis Už nuopelnus Lietuvos neolimpiniam sportui (2003), Garbės ženklas (2009), Vilniaus miesto s‑bės medalisUž nuopelnus Vilniaus sportui (2003), Lietuvos lengvosios atletikos fed‑jos medalis Už nuopelnus Lietuvos lengvosios atletikos sportui(2008).

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, balandžio 2 d., 14 val. Vilniaus laidojimo namuose Olandų gatvėje. Laidotuvės – sekmadienį.

Grįžti į naujienas
Pasidalinkite