SVARBŪS PRANEŠIMAI:

MYKOLAS ALEKNA – EUROPOS ČEMPIONAS

Dėl LLAF ataskaitinės-rinkiminės konferencijos
2021-02-12

Dar kartą esame priversti priimti sprendimą dėl LLAF rinkiminės-ataskaitinės konferencijos nukėlimo į vėlesnę datą dėl Covid-19 pandemijos bei karantino. Pastarąjį kartą LLAF rinkiminė- ataskaitinė konferencija buvo nukelta į š. m. vasario 19-ą dieną. Nors situacija susijusi su Covid-19 pandemija gerėja, bet kol kas šalyje, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. paskelbtą nutarimą Nr. 1226, galioja karantino režimas, ribojantis įvairias veiklas bei judėjimą šalyje.

Vadovaujantis šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu  bei šio nutarimo 2021 m. sausio 27 d. pakeitimu Nr. 49, LLAF Taryba  priėmė sprendimą LLAF rinkiminę-ataskaitinę konferenciją nukelti iki Lietuvos Respublikos Vyriausybė priims nutarimus, kuriais vadovaujantis bus galima vykdyti LLAF  rinkiminę-ataskaitinę konferenciją. Nukeliamos konferencijos sušaukimo konkrečią datą ir vietą LLAF Tarybos sprendimu nustatysime iš karto po Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtų nutarimų dėl karantino ribojimų atšaukimo.

Grįžti į naujienas
Pasidalinkite