SVARBŪS PRANEŠIMAI:

Šiaulių metimų čempionatas vyks balandžio 29 d. (patikslinta programa)

VDU sporto studijos
2022-06-27

„Žvelgiant į 2021–2030 m. valstybinę sporto plėtros strategiją, matome, kad dabartinis aukšto meistriškumo sportininkų rengimas neatitinka vizijos, išsikeltų tikslų ir uždavinių. Lietuvoje trūksta kvalifikuotų sporto specialistų“, – teigia karatė šotokan Lietuvos čempionė bei Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos (ŠA) docentė dr. Aušra Lisinskienė.

Ekspertė pasakoja, kad 2021–2030 metų valstybinėje sporto plėtros strategijoje yra aiškiai įvardytos pagrindinės sisteminės problemos, susijusios su aukšto meistriškumo sportininkų bei trenerių rengimu.

„Šiandieninė Lietuvos sporto sistema neužtikrina augančių sporto rezultatų, kurie stiprintų pilietinį tapatumą, patriotizmą, nepakankamas tarptautinius reikalavimus atitinkančių sporto bazių ir treniruočių kompleksų lygis, po reformos vis dar neveiksni aukšto meistriškumo sportininkų auginimo sistema. Akivaizdu, kad trūksta naujos kartos kvalifikuotų sporto specialistų tiek savivaldos, tiek nacionaliniame lygmenyse“, – tikina A. Lisinskienė.

„Lygiuojantis į europinį sporto modelį, pagal kurį svarbiausią vaidmenį atlieka sporto federacijos ir kurio pagrindą sudaro įvairūs subjektai – nuo savivaldybių centrų, nacionalinių olimpinių komitetų iki trenerių ir sportininkų bei savanorių (kuriems tenka pagrindinis vaidmuo remiant visą sporto struktūrą), būtina užtikrinti naujos kartos sporto specialistų rengimą, atitinkantį šiuolaikinius tarptautinio lygmens standartus“, – teigia profesionali sportininkė ir VDU mokslininkė A. Lisinskienė.

Siekiant sukurti efektyvią ir naujovišką aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą, kuri užtikrintų kvalifikuotų sporto specialistų paruošimą, nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio VDU Švietimo akademijoje (ŠA) bus pradėta vykdyti Sporto krypties (Pasiekimų sportas) bakalauro studijų programa „Sporto studijos“. Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) šią studijų programą akreditavo ir įvertino labai gerai, ypač pagirtas siekis sudaryti itin palankias sąlygas negalią turinčių studentų įtraukimui, jų integravimui sukuriant palankią ir draugišką aplinką bei prieinamesnę infrastruktūrą.

Skaitykite toliau.

Grįžti į naujienas
Pasidalinkite