SVARBŪS PRANEŠIMAI:

Lietuvos kroso taurės II etapas Jurbarke vyks balandžio 7 d. (perkeltas iš balandžio 8 d.)

 

LLAF konferencija
2020-07-16

Liepos 15 d. vyko LLAF konferencija nuotoliniu būdu. Jos metu priimti nutarimai:

  1. Kaišiadorių Švietimo ir Sporto paslaugų centro priėmimas į nuolatinius narius :

Balsavimo mandatus turėjo 45 konferencijos dalyviai : balsavo už –  37, prieš – 0, susilaikė – 8 (neatsiuntė balsavimo rezultato)
Nutarta : priimti Kaišiadorių Švietimo ir Sporto paslaugų centrą į nuolatinius LLAF narius.

  1. 2019 m. Revizijos komisijos akto tvirtinimas :

Balsavimo mandatus turėjo 46 konferencijos dalyviai : balsavo už –  39, prieš – 0, susilaikė – 7 (1 narys pranešė savo balsavimo rezultatą, 6 neatsiuntė balsavimo rezultato)
Nutarta : 2019 m. Revizijos komisijos aktas patvirtintas.

  1. LLAF darbo vertinimas :

Balsavimo mandatus turėjo 46 konferencijos dalyviai : balsavo „labai gerai“ – 17, „gerai“ – 21, „patenkinamai“ – 0, „blogai“ – 0 (8 nariai vertinimo rezultato neatsiuntė)
Nutarta : LLAF darbą 2019 metais vertinti gerai.

  1. LLAF biudžeto 2020-iems metams tvirtinimas :

Balsavimo mandatus turėjo 46 konferencijos dalyviai : balsavo už –  39, prieš – 1, susilaikė – 6 (neatsiuntė balsavimo rezultato)
Nutarta : LLAF biudžetas 2020-iems metams patvirtintas.

  1. LLAF atnaujinto 2020 m. varžybų kalendoriaus, reglamento ir nuostatų tvirtinimas :

Balsavimo mandatus turėjo 46 konferencijos dalyviai : balsavo už –  40, prieš – 0, susilaikė – 6 (neatsiuntė balsavimo rezultato)
Nutarta : LLAF atnaujintas 2020 metų varžybų kalendorius, reglamentas ir nuostatai patvirtinti.

Grįžti į naujienas
Pasidalinkite