SVARBŪS PRANEŠIMAI:
In memoriam: Antanas NARUŠEVIČIUS (1947-2017)
2017-02-11

in-memoriamVasario 10 d. mirė Antanas NARUŠEVIČIUS (1947-2017), ilgametis Vilniaus krepšinio mokyklos direktorius, sporto organizatorius, treneris, daug nusipelnęs lengvosios atletikos ir krepšinio plėtrai Lietuvoje.

Nuoširdi užuojauta velionio artimiesiems, draugams, auklėtiniams.

Urna su Antano Naruševičiuas palaikais bus pašarvota antradienį, vasario 14 d., 10 val. laidojimo namų prie šv. Petro ir Povilo bažnyčios 4 salėje. Trečiadienį 9.30 val. urna išnešama, 10 val. aukojamos šv. Mišios Bernardinų bažnyčios koplytėlėje. Laidotuvės – Karveliškių kapinėse. Šv.Mišios bus aukojamos ir sekmadienį, vasario 12 d., 13 val. Bernardinų bažnyčioje.

Grįžti į naujienas
Pasidalinkite