SVARBŪS PRANEŠIMAI:

Klaipėdos sezono atidarymo varžybose (gruodžio 14 d.) bus rungtyniaujama ir trišuolyje – patikslinti nuostatai ir programa

Informacija dėl LLAF sportininkų licencijų
2018-12-15

Lietuvos lengvosios atletikos federacijos tarybos 2018 m. lapkričio 25 d. sprendimu, nuo 2019 m. sausio 1 d. įvedamas LLAF sportininkų licencijavimas.

2019 metais licencijas privalės turėti visi sportininkai gimę 2003 metais ir vyresni. Licencija suteikia teisę nemokamai startuoti LLAF vykdomose varžybose. Neturintiems licencijos sportininkams LLAF vykdomose varžybose įvedamas vienkartinis starto mokestis.

 

Licencijos metinis mokestis sportininkui:

Gimusieji 2000-2003 metais  

LLAF nario sportininkams                      10 Eur

Ne LLAF nario sportininkams                20 Eur

Gimusieji 1999 m. ir vyresni 

LLAF nario sportininkams                      20 Eur

Ne LLAF nario sportininkams                30 Eur

Neturintiems licencijos sportininkams LLAF organizuojamose varžybose vienkartinis starto mokestis:

Gimusieji 2000-2003 metais                   15 Eur

Gimusieji 1999 m. ir vyresni                    25 Eur

Apmokėta licencija galioja vienerius kalendorinius metus (nuo sausio 1 iki gruodžio 31 d.). Mokestį gali sumokėti bet kuri organizacija, kuriai sportininkas priklauso (sporto ugdymo centras, sporto klubas ar kt.) arba pats sportininkas asmeniškai. Mokestis turi būti sumokėtas iki sportininko pirmojo starto LLAF organizuojamose varžybose.

LLAF licencijų gavimui sporto ugdymo centrai, sporto klubai, kitos organizacijos atsiunčia savo narių sąrašus pagal amžiaus grupes. Sąraše būtina nurodyti sportininko vardą ir pavardę, tikslią gimimo datą, miestą/rajoną, sporto ugdymo įstaigą, sporto klubą, trenerio (-ių) pavardes. Tokius pat duomenis pateikia ir individualūs sportininkai. Duomenys turi būti labai tikslūs, nes vėliau jie bus įvedami į lengvosios atletikos varžybų informacinę sistemą (LAVIS). Pagal gautus sąrašus bus parengtos sąskaitos apmokėjimui. Sąrašai siunčiami ir informacija teikiama LLAF el.pašto adresu info@laf.lt

Mokėti už licencijas galima nuo gruodžio 10 d. Rekomenduojame nedelsti ir nelaukti varžybų sezono pradžios.

Grįžti į naujienas
Pasidalinkite