SVARBUS PRANEŠIMAS:

Reaguodamas į Lietuvos Vyriausybės priimtus nutarimus dėl Covid-19 (koronavirusas) plėtimo užkirtimo, LLAF Vykdomasis Komitetas nutarė nukelti 2020 m. balandžio 7-ą dieną šaukiamos LLAF eilinės ataskaitinės konferencijos datą neribotam laikui

„Lietuvos ėjikas“

„Lietuvos ėjikas“ – Lietuvos sportinio ėjimo asociacijos (LSĖA) informacinis metodinis leidinys, leidžiamas vieną kartą per metus nuo 1990 Vilniuje, nuo 2001 spalvotas, gausiai iliustruotas. Skelbiami ir analizuojami visų amžiaus grupių Lietuvos ėjikų rezultatai šalies ir tarptautinėse varžybose, pateikiama ir aptariama Lietuvos sportinio ėjimo rekordų kaita, skelbiami  visų amžiaus grupių ir visų nuotolių geriausiųjų ėjikų dvidešimtukai, išrinkti geriausi šalies ėjikai, treneriai ir aktyviausi teisėjai, sveikinami jubiliatai. Spausdinamas einamųjų metų varžybų kalendorius, varžybų taisyklių pakeitimai, LSĖA ir jos vykdomų varžybų istorija. Vyr. redaktorius Juozas Genevičius (nuo 1990), aktyviausi Redaktorių tarybos nariai – Kastytis Pavilonis ir Steponas Misiūnas. Pabaigoje yra santrauka anglų kalba. 2018 metais išėjo jau 29-as leidinys. Tiražas: iki 2001 – 300 egz., nuo 2001 – 500 egz.

           
           
           
           
Naujienlaiškis