SVARBŪS PRANEŠIMAI:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimu nuo sausio 17 d. visų renginių uždarose erdvėse dalyviai, žiūrovai, aptarnaujantis personalas viso renginio metu privalo dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.

Prašome visų komandų vadovų, trenerių, sportininkų, teisėjų, žiūrovų varžybų vietose laikytis LR Vyriausybės reikalavimų.

Į maniežus bus įleidžiami tik asmenys, dėvintys respiratorius!

„Lietuvos ėjikas“

„Lietuvos ėjikas“ – Lietuvos sportinio ėjimo asociacijos (LSĖA) informacinis metodinis leidinys, leidžiamas vieną kartą per metus nuo 1990 m. Vilniuje, nuo 2001 m. spalvotas, gausiai iliustruotas. Skelbiami ir analizuojami visų amžiaus grupių Lietuvos ėjikų rezultatai šalies ir tarptautinėse varžybose, pateikiama ir aptariama Lietuvos sportinio ėjimo rekordų kaita, skelbiami  visų amžiaus grupių ir visų nuotolių geriausiųjų ėjikų dvidešimtukai, išrinkti geriausi šalies ėjikai, treneriai ir aktyviausi teisėjai, sveikinami jubiliatai. Spausdinamas einamųjų metų varžybų kalendorius, varžybų taisyklių pakeitimai, LSĖA ir jos vykdomų varžybų istorija. 1990-2020 metais vyr. redaktoriumi buvo Juozas Genevičius, aktyviausi redaktorių tarybos nariai – Kastytis Pavilonis ir Steponas Misiūnas. 2021 metais išėjo jau 32-as leidinys. Tiražas: iki 2001 m. – 300 egz., nuo 2001 m. – 500 egz.

           
           
           
           
Naujienlaiškis